Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 30 / Tập viết: Tô chữ : O, Ô, Ơ, P


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy điền các vần uôt, uôc vào chỗ trống thích hợp:

a. V tóc

b. Máy t lúa

c. Rước đ

d. B tóc

e. Ch đồng

Đáp án

Em hãy điền các vần uôt, uôc vào chỗ trống thích hợp:

a. V tóc

b. Máy t lúa

c. Rước đ

d. B tóc

e. Ch đồng

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích