Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 28 / Tập viết: Tô chữ K, L


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo và thả đáp án đúng vào ô trống:

  • ngoan
  • đoạt
  • yêu
  • hiếu
a.
thảo
b.
mến
c.
ngoãn
d.
giải
Đáp án
a.
thảo
b.
mến
c.
ngoãn
d.
giải

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích