Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 31 / Tập viết: Q, R


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Chữ R hoa gồm những nét nào?

Đáp án

Chữ R hoa gồm những nét nào?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích