Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 26 / Tập viết: Chữ hoa C, D, Đ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả đáp án thích hợp vào chỗ trống để được một câu đúng:

  • vòng xoắn to
  • cong trái
  • C hoa
  • 1 nét
   Chữ
gồm
là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong dưới và
nối liền nhau, tạo thành
ở đầu chữ.
Đáp án
   Chữ
gồm
là kết hợp của 2 nét cơ bản: cong dưới và
nối liền nhau, tạo thành
ở đầu chữ.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích