Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Sắp xếp các câu sau thành câu chuyện bằng cách đánh số (1234) vào ô trống :
Cụ già và bạn nhỏ chờ đèn báo sang đường.
 Cụ già cảm ơn bạn nhỏ.
 Bạn nhỏ dắt tay cụ già qua đường.
 Bạn nhỏ cúi đầu chào cụ già. 

Đáp án

Sắp xếp các câu sau thành câu chuyện bằng cách đánh số (1234) vào ô trống :
Cụ già và bạn nhỏ chờ đèn báo sang đường.
 Cụ già cảm ơn bạn nhỏ.
 Bạn nhỏ dắt tay cụ già qua đường.
 Bạn nhỏ cúi đầu chào cụ già. 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích