Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 5 / Tập làm văn: Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục sách


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Quan sát tranh vẽ ở Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 1, trang 47 và cho biết bạn trai trong ảnh có hiểu ra sau khi nghe bạn gái nhận xét và giải thích?
Đáp án
Quan sát tranh vẽ ở Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 1, trang 47 và cho biết bạn trai trong ảnh có hiểu ra sau khi nghe bạn gái nhận xét và giải thích?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích