Lớp 4 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện ?


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Sư Tử và Chuột Nhắt
Một hôm, Chuột Nhắt bị Sư Tử bắt. Chuột van lạy xin tha:
- Xin ông tha cho tôi. Tôi bé nhỏ thế này, ông ăn chẳng bõ dính răng.
Sư Tử ngẫm nghĩ một lát rồi tha cho Chuột.
Được tha, Chuột nói rằng:
- Cảm ơn ông! Có ngày tôi sẽ giúp lại ông.
Nghe Chuột nói, Sư Tử bật phì cười:
- Chuột Nhắt mà cũng đòi giúp được Sư Tử sao?
Ít lâu sau, Sư Tử bị sa lưới. Nó gầm gào, vùng vẫy hết sức cũng không sao thoát được, đành nằm bẹp, chờ chết. May sao, Chuột Nhắt đi qua trông thấy, chạy về gọi cả nhà ra, cắn một lúc đứt hết các mắt lưới. Nhờ thế, Sư Tử thoát nạn.
Chuỗi sự việc trong truyện là như thế nào?
Đáp án
Sư Tử và Chuột Nhắt
Một hôm, Chuột Nhắt bị Sư Tử bắt. Chuột van lạy xin tha:
- Xin ông tha cho tôi. Tôi bé nhỏ thế này, ông ăn chẳng bõ dính răng.
Sư Tử ngẫm nghĩ một lát rồi tha cho Chuột.
Được tha, Chuột nói rằng:
- Cảm ơn ông! Có ngày tôi sẽ giúp lại ông.
Nghe Chuột nói, Sư Tử bật phì cười:
- Chuột Nhắt mà cũng đòi giúp được Sư Tử sao?
Ít lâu sau, Sư Tử bị sa lưới. Nó gầm gào, vùng vẫy hết sức cũng không sao thoát được, đành nằm bẹp, chờ chết. May sao, Chuột Nhắt đi qua trông thấy, chạy về gọi cả nhà ra, cắn một lúc đứt hết các mắt lưới. Nhờ thế, Sư Tử thoát nạn.
Chuỗi sự việc trong truyện là như thế nào?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích