Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 3 / Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Dựa vào bài tập đọc ''Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A'' (Sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 1, trang 25) trả lời câu hỏi: nếu bạn Trần Bạch Dương chuyển sang tổ khác thì hỏi số thứ tự của bạn Vũ Huy Đông là bao nhiêu?
Đáp án
Dựa vào bài tập đọc ''Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A'' (Sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 1, trang 25) trả lời câu hỏi: nếu bạn Trần Bạch Dương chuyển sang tổ khác thì hỏi số thứ tự của bạn Vũ Huy Đông là bao nhiêu?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích