Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 8 / Tập làm văn: Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Một bà cụ ngồi bên cạnh, mắt đã mờ, muốn hỏi em xem giờ hộ thì câu nào dưới đây phù hợp?
Đáp án
Một bà cụ ngồi bên cạnh, mắt đã mờ, muốn hỏi em xem giờ hộ thì câu nào dưới đây phù hợp?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích