Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 6 / Tập làm văn: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Mục lục của Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 1 có thế bỏ cột ''trang'' được không?

Đáp án

Mục lục của Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 1 có thế bỏ cột ''trang'' được không?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích