Lớp 6 / Môn Toán / Tuần 1 / Tập hợp. Phần tử của tập hợp


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền số tương ứng vào chỗ trống:

Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 2 nhỏ hơn 8: A = {3, 4, 5, , }

Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 20: B = {10, 11, 12, 13, 14, , 16, , 18, }

Đáp án

Điền số tương ứng vào chỗ trống:

Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 2 nhỏ hơn 8: A = {3, 4, 5, , }

Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 20: B = {10, 11, 12, 13, 14, , 16, , 18, }

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích