Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 26 / Tập đọc: Vẽ ngựa


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài tập đọc Vẽ ngựa (SGK Tiếng việt 1 tập 2 – trang 61), em hãy kéo thả đáp án thích hợp vào chỗ trống:

  • chưa bao giờ
  • vẽ con gì
  • nhận ra
  • không nhận ra
a. Em bé trong truyện này còn rất nhỏ. Bé vẽ ngựa không ra hình ngựa nên bà
.
b. Khi bà hỏi bé
, bé lại tưởng rằng bà
trông thấy con ngựa nên không nhận ra con ngựa trong bức tranh của bé.
Đáp án
a. Em bé trong truyện này còn rất nhỏ. Bé vẽ ngựa không ra hình ngựa nên bà
.
b. Khi bà hỏi bé
, bé lại tưởng rằng bà
trông thấy con ngựa nên không nhận ra con ngựa trong bức tranh của bé.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích