Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 4 / Tập đọc: Trên chiếc bè


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Trong bài "Trên chiếc bè", hai bạn Dế Mèn và Dế Trũi trên đường đi chơi nhìn thấy mấy con vật?

Đáp án

Trong bài "Trên chiếc bè", hai bạn Dế Mèn và Dế Trũi trên đường đi chơi nhìn thấy mấy con vật?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích