Lớp 5 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Tập đọc: Thư gửi các học sinh


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Em hiểu "bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường" mà Hồ Chí Minh đã nói đến trong bài tập đọc "Thư gửi các học sinh" nghĩa là thế nào ?
Đáp án
Em hiểu "bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường" mà Hồ Chí Minh đã nói đến trong bài tập đọc "Thư gửi các học sinh" nghĩa là thế nào ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích