Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 25 / Tập đọc: Tặng cháu


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm tiếng có vần ao hay vần au thích hợp thả vào chỗ trống:

  • lau
  • cao
  • sao
  • sau
a. ngôi
b. mai
c.
lớn
d.
bảng
Đáp án
a. ngôi
b. mai
c.
lớn
d.
bảng

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích