Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 12 / Tập đọc: Sự tích cây vú sữa


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

      Câu chuyện "Sự tích cây vú sữa" thể hiện ý nghĩa gì ?


      

Đáp án

      Câu chuyện "Sự tích cây vú sữa" thể hiện ý nghĩa gì ?


      

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích