Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 10 / Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền từ thích hợp vào ô trống :

Trong bài Sáng kiến của bé Hà, hai bố con Hà đã chọn ngày làm ngày Lễ cho ông bà.

Đáp án

Điền từ thích hợp vào ô trống :

Trong bài Sáng kiến của bé Hà, hai bố con Hà đã chọn ngày làm ngày Lễ cho ông bà.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích