Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 13 / Tập đọc: Quà của bố


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền từ thích hợp vào ô trống :

Trong bài tập đọc Quà của bố, con xập xành sống ở , con niềng niễng sống ở .

Đáp án

Điền từ thích hợp vào ô trống :

Trong bài tập đọc Quà của bố, con xập xành sống ở , con niềng niễng sống ở .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích