Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 28 / Tập đọc: Quà của bố


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả đáp án đúng vào ô trống:

  • luôn
  • vững
  • lần
  • phép
a.
nào được nghỉ, bố cũng đưa em đi chơi.
b. Bố em được về
năm lần một năm.
c. Bạn Lan luôn
là học sinh chăm ngoan.
d. Các chú bộ đội rất
vàng trong chiến đấu.
Đáp án
a.
nào được nghỉ, bố cũng đưa em đi chơi.
b. Bố em được về
năm lần một năm.
c. Bạn Lan luôn
là học sinh chăm ngoan.
d. Các chú bộ đội rất
vàng trong chiến đấu.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích