Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 35 / Tập đọc: Ò... ó... o


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Ò...ó...o"- Trần Đăng Khoa ( SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 148), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • mở mắt
  • gọi
a. Tiếng gà giục quả na
, giục hàng tre đâm măng, giục buồng chuối thơm lừng, giục hạt đậu nảy mầm, giục bông lúa uốn câu.
b. Tiếng gà còn giục con trâu ra đồng, giục đàn sao chạy trốn,
ông trời nhô lên.
Đáp án
a. Tiếng gà giục quả na
, giục hàng tre đâm măng, giục buồng chuối thơm lừng, giục hạt đậu nảy mầm, giục bông lúa uốn câu.
b. Tiếng gà còn giục con trâu ra đồng, giục đàn sao chạy trốn,
ông trời nhô lên.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích