Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 33 / Tập đọc: Nói dối hại thân


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Nói dối hại thân" ( SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 133), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • nông dân
  • ăn thịt
a. Nghe chú bé chăn cừu kêu cứu, các bác
làm việc quanh đó chạy tới giúp chú bé đánh sói, nhưng họ chẳng thấy sói đâu.
b. Khi sói đến thật, chú kêu cứu, không ai đến giúp chú. Kết cục, bầy cừu của chú đã bị sói
hết.
Đáp án
a. Nghe chú bé chăn cừu kêu cứu, các bác
làm việc quanh đó chạy tới giúp chú bé đánh sói, nhưng họ chẳng thấy sói đâu.
b. Khi sói đến thật, chú kêu cứu, không ai đến giúp chú. Kết cục, bầy cừu của chú đã bị sói
hết.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích