Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 14 / Tập đọc: Nhắn tin


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Nội dung chính của tin nhắn dưới đây là gì?
''Ly ơi, cô giáo dặn mai nộp vở bài tập cho cô chấm điểm. Mai đi học cậu nhớ mang sách vở và làm bài tập đầy đủ nhé. Chúc cậu điểm cao. - Khánh Linh''
Đáp án
Nội dung chính của tin nhắn dưới đây là gì?
''Ly ơi, cô giáo dặn mai nộp vở bài tập cho cô chấm điểm. Mai đi học cậu nhớ mang sách vở và làm bài tập đầy đủ nhé. Chúc cậu điểm cao. - Khánh Linh''
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích