Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 31 / Tập đọc: Ngưỡng cửa


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm tiếng có vần "ăt" trong bài thơ "Ngưỡng cửa" ?
Đáp án
Tìm tiếng có vần "ăt" trong bài thơ "Ngưỡng cửa" ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích