Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 34 / Tập đọc: Người trồng na


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài tập đọc "Người trồng na" ( SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 142), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • na
  • chuối
a. Một cụ già lúi húi trồng cây
nhỏ.
b. Người hàng xóm khuyên cụ nên trồng
vì chuối mau ra quả.
Đáp án
a. Một cụ già lúi húi trồng cây
nhỏ.
b. Người hàng xóm khuyên cụ nên trồng
vì chuối mau ra quả.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích