Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 7 / Tập đọc: Người thầy cũ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền từ thích hợp vào ô trống trong câu văn nói về cử chỉ của bố Dũng khi gặp thầy giáo cũ trong bài tập đọc Người thầy cũ :

"Vừa tới cửa lớp, thấy thầy giáo bước ra, chú vội , lễ phép thầy."

Đáp án

Điền từ thích hợp vào ô trống trong câu văn nói về cử chỉ của bố Dũng khi gặp thầy giáo cũ trong bài tập đọc Người thầy cũ :

"Vừa tới cửa lớp, thấy thầy giáo bước ra, chú vội , lễ phép thầy."

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích