Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 8 / Tập đọc: Người mẹ hiền


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền từ thích hợp vào ô trống :

Trong bài Người mẹ hiền, giờ ra chơi, Minh rủ Nam đi .

Đáp án

Điền từ thích hợp vào ô trống :

Trong bài Người mẹ hiền, giờ ra chơi, Minh rủ Nam đi .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích