Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 30 / Tập đọc: Người bạn tốt


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Trong bài "Người bạn tốt" (SGK Tiếng Việt 1 Tập 2 - Trang 106), ai đã giúp Cúc sửa dây đeo cặp?

Đáp án

Trong bài "Người bạn tốt" (SGK Tiếng Việt 1 Tập 2 - Trang 106), ai đã giúp Cúc sửa dây đeo cặp?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích