Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 6 / Tập đọc: Ngôi trường mới


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Em hiểu từ “thân thương ” trong bài "Ngôi trường mới" nghĩa là thế nào ?
Đáp án
Em hiểu từ “thân thương ” trong bài "Ngôi trường mới" nghĩa là thế nào ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích