Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 28 / Tập đọc: Ngôi nhà


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy sắp xếp những từ sau để tạo thành một câu văn hoàn chỉnh:

  • dành cho ngôi nhà
  • bài thơ "Ngôi nhà"
  • nói về tình yêu của bạn nhỏ

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích