Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi ?


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền từ còn thiếu vào ô trống :

Trong bài tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi ? khi nghe em bé hỏi, bố đã có hành động và cười.

Đáp án

Điền từ còn thiếu vào ô trống :

Trong bài tập đọc Ngày hôm qua đâu rồi ? khi nghe em bé hỏi, bố đã có hành động và cười.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích