Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 27 / Tập đọc: Mưu chú Sẻ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài tập đọc Mưu chú Sẻ (SGK Tiếng việt 1 tập 2 – trang 70), em hãy kéo thả đáp án thích hợp vào chỗ trống:

  • Hãy thả tôi ra!
  • vụt bay đi
  • Sao anh không rửa mặt?
a. Khi Sẻ bị Mèo chộp được, Sẻ nói:
b. Khi Mèo đặt Sẻ xuống, Sẻ
.
Đáp án
a. Khi Sẻ bị Mèo chộp được, Sẻ nói:
b. Khi Mèo đặt Sẻ xuống, Sẻ
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích