Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 5 / Tập đọc: Mục lục sách


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

    Dựa vào bài "Mục lục sách" thì Phùng Quán là tác giả của tác phẩm nào?

 

TUYỂN TẬP TRUYỆN THIẾU NHI - Mục Lục
Số thứ tự Tác giả Tác phẩm Trang
1 Quang Dũng Mùa quả cọ 7
2 Phạm Đức Hương đồng cỏ nội 28
3 Trần Thiên Hương Bây giờ bạn ở đâu? 37
4 Huy Phương Người học trò cũ 52
5 Băng Sơn Bốn mùa 75
6 Trần Đức Tiến Vương quốc vắng nụ cười 85
7 Phùng Quán Như con cò vàng trong cổ tích 96
Đáp án

    Dựa vào bài "Mục lục sách" thì Phùng Quán là tác giả của tác phẩm nào?

 

TUYỂN TẬP TRUYỆN THIẾU NHI - Mục Lục
Số thứ tự Tác giả Tác phẩm Trang
1 Quang Dũng Mùa quả cọ 7
2 Phạm Đức Hương đồng cỏ nội 28
3 Trần Thiên Hương Bây giờ bạn ở đâu? 37
4 Huy Phương Người học trò cũ 52
5 Băng Sơn Bốn mùa 75
6 Trần Đức Tiến Vương quốc vắng nụ cười 85
7 Phùng Quán Như con cò vàng trong cổ tích 96
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích