Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 2 / Tập đọc: Mít làm thơ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Khi Hoa Giấy cho từ ''bé'' và bảo Mít gieo vần thì Mít đã đáp bằng từ gì?

Đáp án

Khi Hoa Giấy cho từ ''bé'' và bảo Mít gieo vần thì Mít đã đáp bằng từ gì?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích