Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 30 / Tập đọc: Mèo con đi học


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tìm tiếng có vần "ưu" trong bài thơ "Mèo con đi học" (SGK Tiếng Việt 1 Tập 2 - Trang 103)?

Đáp án

Tìm tiếng có vần "ưu" trong bài thơ "Mèo con đi học" (SGK Tiếng Việt 1 Tập 2 - Trang 103)?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích