Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 12 / Tập đọc: Mẹ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hãy sắp xếp các câu sau thành đoạn thơ hoàn chỉnh:

  • Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
  • Đêm nay con ngủ giấc tròn
  • Lời ru có gió mùa thu
  • Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
  • Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
  • Những ngôi sao thức ngoài kia

Đáp án của bạn là:

Đáp án

( Chú ý: Dạng bài tập sắp xếp - học sinh kéo thả sắp xếp các lựa chọn theo thứ tự đúng )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích