Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 6 / Tập đọc: Mẩu giấy vụn


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

''Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác!'' có phải là tiếng nói, suy nghĩ của mẩu giấy không?

Đáp án

''Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác!'' có phải là tiếng nói, suy nghĩ của mẩu giấy không?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích