Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 2 / Tập đọc: Làm việc thật là vui


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền từ rực rỡ, tưng bừng, hấp dẫn vào ô trống cho phù hợp :

a) Thầy trò chào đón năm học mới.

b) Ngày hội, cờ hoa phố phường.

c) Câu chuyện cô kể từ đầu đến cuối. 

Đáp án

Điền từ rực rỡ, tưng bừng, hấp dẫn vào ô trống cho phù hợp :

a) Thầy trò chào đón năm học mới.

b) Ngày hội, cờ hoa phố phường.

c) Câu chuyện cô kể từ đầu đến cuối. 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích