Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 34 / Tập đọc: Làm anh


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Làm anh"- Phan Thị Thanh Nhàn ( SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 139), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • quà bánh
  • nhường nhịn
a. Làm anh rất khó vì luôn phải
em nhỏ.
b. Khi có
, đồ chơi anh đều nhường cho em.
Đáp án
a. Làm anh rất khó vì luôn phải
em nhỏ.
b. Khi có
, đồ chơi anh đều nhường cho em.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích