Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 35 / Tập đọc: Không nên phá tổ chim


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Không nên phá tổ chim" ( SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 151), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • chơi
  • hát ca
a. Bạn nhỏ muốn bắt chim non xuống để
.
b. Chị bạn nhỏ khuyên không nên làm việc đó vì sau này chim lớn sẽ
, bay lượn, ăn sâu bọ giúp ích cho con người.
Đáp án
a. Bạn nhỏ muốn bắt chim non xuống để
.
b. Chị bạn nhỏ khuyên không nên làm việc đó vì sau này chim lớn sẽ
, bay lượn, ăn sâu bọ giúp ích cho con người.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích