Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 27 / Tập đọc: Hoa ngọc lan


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài tập đọc Hoa ngọc lan (SGK Tiếng việt 1 tập 2 – trang 64), em hãy kéo thả đáp án thích hợp vào chỗ trống:

  • ngan ngát
  • trắng ngần
  • trắng xóa
  • xanh thẫm
a. Lá của cây hoa ngọc lan màu
.
b. Nụ hoa ngọc lan màu
.
c. Hương hoa lan có mùi thơm
.
Đáp án
a. Lá của cây hoa ngọc lan màu
.
b. Nụ hoa ngọc lan màu
.
c. Hương hoa lan có mùi thơm
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích