Lớp 3 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Tập đọc: Hai bàn tay em


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Bài thơ Hai bàn tay em của tác giả Huy Cận có số khổ thơ là: khổ.

Đáp án

Bài thơ Hai bàn tay em của tác giả Huy Cận có số khổ thơ là: khổ.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích