Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 3 / Tập đọc: Gọi bạn


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Khi Bê Vàng quên đường về, những câu thơ nào trong bài "Gọi bạn" cho biết Bê Vàng thương nhớ bạn?
Đáp án
Khi Bê Vàng quên đường về, những câu thơ nào trong bài "Gọi bạn" cho biết Bê Vàng thương nhớ bạn?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích