Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 33 / Tập đọc: Đi học


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào bài "Đi học"- Minh Chính ( SGK Tiếng Việt 1, tập 2, trang 130), em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

  • cô giáo
  • mẹ
  • đẹp
a. Bạn nhỏ tự đến trường một mình, không có
dắt tay.
b. Đường từ nhà đến trường rất
.
c. Bạn yêu mái trường xinh, yêu
bạn hát rất hay.
Đáp án
a. Bạn nhỏ tự đến trường một mình, không có
dắt tay.
b. Đường từ nhà đến trường rất
.
c. Bạn yêu mái trường xinh, yêu
bạn hát rất hay.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích