Lớp 4 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Từ "mai phục" trong bài "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" nghĩa là gì?

Đáp án

Từ "mai phục" trong bài "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" nghĩa là gì?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích