Lớp 4 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Câu hỏi

Từ "mai phục" trong bài "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" nghĩa là gì?

Đáp án

Từ "mai phục" trong bài "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" nghĩa là gì?

Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích