Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 7 / Tập đọc: Cô giáo lớp em


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Từ ''ghé'' trong bài ''Cô giáo lớp em'' có nghĩa là gì?
Đáp án
Từ ''ghé'' trong bài ''Cô giáo lớp em'' có nghĩa là gì?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích