Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dựa vào nội dung bài tập đọc Có công mài sắt, có ngày nên kim, điền từ thích hợp vào ô trống :

Sau khi nghe lời giảng dạy của bà cụ, nhân vật cậu bé đã quay về nhà .

Đáp án

Dựa vào nội dung bài tập đọc Có công mài sắt, có ngày nên kim, điền từ thích hợp vào ô trống :

Sau khi nghe lời giảng dạy của bà cụ, nhân vật cậu bé đã quay về nhà .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích