Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 1 / Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Câu hỏi

Dựa vào nội dung bài tập đọc Có công mài sắt, có ngày nên kim, điền từ thích hợp vào ô trống :

Sau khi nghe lời giảng dạy của bà cụ, nhân vật cậu bé đã quay về nhà .

Đáp án

Dựa vào nội dung bài tập đọc Có công mài sắt, có ngày nên kim, điền từ thích hợp vào ô trống :

Sau khi nghe lời giảng dạy của bà cụ, nhân vật cậu bé đã quay về nhà .

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích