Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 30 / Tập đọc: Chuyện ở lớp


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tiếng nào có vần "uôt" trong bài tập đọc "Chuyện ở lớp" (SGK Tiếng Việt 1 Tập 2 - Trang 100)?

Đáp án

Tiếng nào có vần "uôt" trong bài tập đọc "Chuyện ở lớp" (SGK Tiếng Việt 1 Tập 2 - Trang 100)?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích