Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 29 / Tập đọc: Chú công


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tiếng nào có vần oc trong bài Chú công (SGK Tiếng Việt 1 Tập 2 - Trang 97)?

Đáp án

Tiếng nào có vần oc trong bài Chú công (SGK Tiếng Việt 1 Tập 2 - Trang 97)?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích