Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 11 / Tập đọc: Cây xoài của ông em


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền từ thích hợp vào ô trống :

Trong bài tập đọc Cây xoài của ông em, cây xoài ông trồng thuộc loại xoài .

Đáp án

Điền từ thích hợp vào ô trống :

Trong bài tập đọc Cây xoài của ông em, cây xoài ông trồng thuộc loại xoài .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích