Lớp 2 / Môn Tiếng Việt / Tuần 14 / Tập đọc: Câu chuyện bó đũa


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Người cha trong "Câu chuyện bó đũa" là người như thế nào ?

Đáp án

Người cha trong "Câu chuyện bó đũa" là người như thế nào ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích